Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Sprawozdawczość statystyczna

Pomysłowość GUS w ilości przesyłanych wezwań do przekazania sprawozdań z prowadzonej działalności zaskakuje niejednego przedsiębiorcę.

  • F-01

  • DG-1

  • Z-05

  • Z-06

  • sprawozdanie SSI-01

  • SP. SP-3

  • H-01g

  • i pewnie jeszcze trochę innych.

Nie każdy musi je wypełniać,  i nie dla wszystkich są takie same.

Jeśli już się takie wezwanie dostanie, to wypełnić sprawozdanie trzeba obowiązkowo. Większość udaje się sporządzić na podstawie ksiąg podatkowych oraz list płac, tak więc najwygodniej dla przedsiębiorcy jest zwrócić się do rozliczającego go biura rachunkowego, o wypełnieni tego obowiązku.

Wszystkie zestawienia sporządza się elektronicznie. W moim biurze rachunkowym można liczyć na pełną obsługę w tym zakresie.

FORMULARZ KONTAKTOWY