Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Rozliczenia ZUS

Rozliczenia ZUS

Deklaracje miesięczne

Z naliczonych wynagrodzeń pracowniczych każdego miesiąca potrąca się między innymi składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Deklaracje DRA, RCA i RSA służą temu, by wszystkie informacje o podstawie naliczenia składek, potrąceń z tytułu choroby lub urlopu macierzyńskiego zostały przekazane do ZUS.

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników też czasem musu taką deklarację złożyć.

Wszystko wysyłamy elektronicznie.

Deklaracje zgłoszeniowe i wyrejestrowujące

ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA …

Do każdego zatrudnienia nowej osoby czy zwolnienia dotychczas zatrudnionej wymagany jest obieg dokumentów informujących o tych zdarzeniach.  Nasze biuro rachunkowe w Jeleniej Górze wszystkie te druki obsługuje, wysyłane są elektronicznie. Uczulamy na terminowość podawania informacji o zatrudnianiu i zwalnianiu.

Formularze do wypłat świadczeń

Dla usprawnienia wymiany informacji z ZUS o zwolnieniach lekarskich, wypełniania koniecznych do uzyskania zasiłku chorobowego i innych druków Z-3 korzystamy z upoważnień od klienta ZUS-PEL. Dzięki temu możemy bez zbędnej zwłoki wypełniać i wysyłać wymagane druki. Cały proces przebiega elektronicznie.

IWA, ZSWUA

Po zakończeniu roku ZUS wymaga od przedsiębiorcy pewnych informacji podsumowujących. Nasze biuro je wypełnia i wysyła, elektronicznie, tak jak wszystkie inne.

FORMULARZ KONTAKTOWY