Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kadry i płace

Dokumentacja kadrowo-płacowa

Każdy pracodawca powinien zaprowadzić akta osobowe dla zatrudnionych  osób na umowę o pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

I należy uwzględnić obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Prawidłowość i kompletność dokumentacji pracowniczej jest celem prowadzonej przez moje biuro obsługi, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa obiegu dokumentów.

Służę radą i pomocą przy każdym etapie zatrudnienia pracownika – od przyjęcia do zwolnienia.

Ewidencja czasu pracy

Do poprawnego wyliczenia wynagrodzeń konieczne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem przyjętego systemu rozliczania zatrudnionych pracowników.

Indywidualnie z klientem ustalamy  tryb dostarczania do nas informacji o wypracowanych godzinach, po czym na tej podstawie ustalamy wynikłe z podsumowań wynagrodzenie za nadgodziny czy też  godziny nocne. Przy prawidłowej komunikacji przedsiębiorcy z biurem ewidencje te spełniają wszelkie wymogi formalne i gwarantują opinie rzetelnego pracodawcy.

Sporządzanie listy płac

Wykorzystywany przez moje biuro program Buchalter firmy Grafsoft posiada moduł obsługujący  sporządzanie list płac. Wynika z nich nie tylko wysokość wynagrodzeń dla zatrudnionych osób lecz także poprawnie wyliczenie składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń PIT-4. W miarę potrzeb uwzględniamy również odpisy na dobrowolne ubezpieczenia grupowe.

Sporządzanie rocznych deklaracji podsumowujących  PIT-11 i PIT-4R

Po zakończonym roku podatkowym pracodawca musi poinformować pracownika i urząd skarbowy  o wysokości  wypłaconych wynagrodzeń na obowiązujących drukach. Służą temu deklaracje PIT-11 sporządzane dla każdego zatrudnionego, który otrzymał choćby złotówkę  wynagrodzenia.

Obecnie wysyłka tych deklaracji do urzędów skarbowych realizowana jest obowiązkowo elektronicznie, moje biuro te wymogi spełnia.

W obowiązkach pracodawcy pozostaje dostarczenie ich pracownikom.

Deklaracja PIT-4 to podsumowanie całego roku z podziałem na miesiące, służące kontroli czy wszystkie zaliczki miesięczne zostały prawidłowo odprowadzone.  Tę deklarację również wysyłamy do urzędu skarbowego elektronicznie.

Nasze biuro w Jeleniej Górze fachowo zajmuje się deklaracjami podatkowymi.

FORMULARZ KONTAKTOWY