Kadry i płace
  • Dokumentacja kadrowo-płacowa.
  • Sporządzanie listy płac.
  • Ewidencje czasu pracy.
  • Sporządzanie rocznych deklaracji podsumowujących ( PIT-11, PIT 4R).

FORMULARZ KONTAKTOWY